Produktinformation "Vandplantejord 10 L"
Vandplante jord til alle dammens sumpplanter, d.v.s. planter der vokser på lavt vand.