Barrod

Barrodet roser sælges i perioden uge 42 til uge 19. Dog vil nogle sorter ikke kunne fåes helt til uge 19.