Produktinformation "Orkidéklemmer 10 stk."

Nem lille klemme til opbinding af blomsterstængler