Miljø


Korsbakkes Planteskole tænker grønt.


Vi gartnere og planteskolefolk er tæt forbundet med naturen og bestræber os derfor på at passe på naturen og gøre tingene så miljøvenligt som muligt.

At skabe en grøn profil er sund fornuft. Vi har førhen brugt mange ressourcer på vores vandingssystem, så vi syntes at det var sund fornuft at starte her. Det kræver meget vand at drive en moderne planteskole. Vi har derfor opstillet en vandtank, der kan indeholde 1,4 millioner liter genbrugsvand. Alt overskydende regnvand og vandingsvand fra eksempelvis udendørsarealet og tagflader bliver opsamlet her og genbrugt som nyt vandingsvand.
Endvidere har vi valgt at genbruge vores gødningsvand, som vi vander vores planteborde med. Alt dette vand bliver opsamlet i en recirkuleringstank. Vi kan herfra genbruge vandet, efter at det er blevet suppleret med det gødning, der er behov for. På denne måde sparer vi både gødning og vand.

Også parkeringspladsen er tænkt grøn. Vi har belagt denne med græsarmeringssten så regnvandet bedre kan synke.