Derfor skal du have vilde blomster i din have

  1. Du kan være med til at hindre den udryddelse af dyrearter, som menneskeheden lige nu har gang i. Særligt de vilde blomster er gavnlige for vores bier, svirrefluer og sommerfugle.
  2. Du sikrer en god høst af dine frugt og bær, når insekterne har mulighed for at søge pollen og nektar. I det større perspektiv er du med til at sikre fødevareproduktion på markerne.
  3. Du danner grundlag for et rigt fugleliv i din have, hvis der er mange insekter.


Så dine egne vilde blomster

Kan du huske, hvordan du som barn plukkede vilde blomster i grøftekanten og stolt sammensatte din egen buket af blomster? Vilde blomster gavner biodiversiteten, men de er også meget smukke - på en let og naturlig måde. 

Når du selv sår sommerblomster, snupper du en nem og billig genvej til en overdådigt blomstrende have, og der er masser af fantastiske frøblandinger med vilde blomster. Se her:


Vilde danske blomsterfrøblandinger

Turfline Sommerfugleblanding til 50 m2
Turfline sommerfugleblanding er en smuk græs og blomsterblanding der tiltrækker sommerfugle. Blandingen indeholder bl.a. Kæmpe marguerit, hulkravet kodriver og moskuskatost., bakke- og fåresvingel.Såtidspunkt april til september.Rækker til 50 m2.

189,00 kr.

7 stk på lager, leveringstid 1-7 dage

Mix, Honningblomster
En nyttig og smuk blomsterblanding. Sorterne er udvalgt for at tiltrække og give nektar til bier. Bier er nødvendige til bestøvning i haven og giver også liv og bevægelse en stille sommerdag. Blandingen indeholder bl.a. reseda, hjulkrone, alm. honningurt og trompetkatost. Trives i porøs, muldrig jord, men mange af sorterne er nøjsomme. Vandes rigeligt ved tørke. Vand såfladen før såning. Hold såningen fugtig, til frøene er spiret. Frøene bredsås tyndt på en stor plet; på den måde får du en blomstereng. På latin hedder frøet .

30,00 kr.

42 stk på lager, leveringstid 1-7 dage

Jordkur, Grøngøding blanding mod jordtræthed, Hornum
God blomsterblanding der velegner sig på steder med jordtræthed. Rækker til ca. 10 m2.

33,00 kr.

21 stk på lager, leveringstid 1-7 dage

Honningurt, blå, Organic
Honningurt er en meget attraktiv plante for bier, insekter og sommerfugle. 

35,00 kr.

10 stk på lager, leveringstid 1-7 dage

Grøngødning samt bi- og insektplante Honningurt, Hornum
Honningurt er en god bi- og insektplante, samt god som efterafgrøde. Honningurt får lyseblå blomster i juli-september. Højde ca. 70 cm. Såtid april-august. Rækker til 25 m2.

33,00 kr.

14 stk på lager, leveringstid 1-7 dage

Grøngødning samt biplante. Rødkløver, Hornum
Rødkløver er en god efterafgrøde samt biplante. Blomstrer i juni til september med rosa-røde blomster. Trives i sol til halvskygge. Rækker til 20 m2. Såtid: april-september.

40,00 kr.

15 stk på lager, leveringstid 1-7 dage

Grøngødning Gul Sennep, Hornum
Gul sennep er velegnet som efter- og dækafgrøde og desuden er gul sennep eftertragtet af bier og andre insekter.

33,00 kr.

15 stk på lager, leveringstid 1-7 dage

Så din egen blomstereng

Du kan lade naturen være i fred og give den mulighed for at udfolde sig. Du kan også hjælpe den lidt på vej, ved at plante din egen blomstereng. Det kan være et større areal i din grundejerforening, som alle kan plukke vilde blomster fra, eller det kan være en lille, privat blomstereng på  2, 5 elle 10 m2 i din egen have. Selv en lille plet med vilde blomster, gør en stor forskel.

Læs mere: Sådan anlægger og plejer du en flerårig blomstereng

Frøblandinger til blomstereng

Blanding, Blomstereng til 10 m2, Hornum
Blomstereng er en god blanding af flerårige blomsterfrø der blomstrer fra froår til langt ind i efteråret. Blandingen består af ca. 35 forskellige vilde mark- og engblomster og der er ikke græsfrø imellem. Blomsterblandingen er velegnet til sol og halvskygge. plantene bliver mellem 30 og 70 cm høje.

33,00 kr.

3 stk på lager, leveringstid 1-7 dage

Turfline - Blomstereng Pollen/Nektar 100g.
Natur og Blomstereng blanding fra Turfline. Græsblanding tilsat frø fra vilde blomster. Smuk og naturlig græsareal. Særdeles velegnet på magre jorde.Rækker til 10 m2.

59,95 kr.

41 stk på lager, leveringstid 1-7 dage

Turfline - Blomstereng Pollen/Nektar 1 kg.
Natur og Blomstereng blanding fra Turfline. Græsblanding tilsat frø fra vilde blomster. Smuk og naturlig græsareal. Særdeles velegnet på magre jorde.Rækker til 100 m2.

229,00 kr.

9 stk på lager, leveringstid 1-7 dage

Bivenlig blomsterblanding: Dansk vildeng til sandjord, til 20 m2
Vilde blomster til gavn for biodiversiteten. Få en bivenlig have med denne smukke blanding af vilde danske blomsterfrø. Indeholder 28 forskellige arter (intet græs), alle hjemmehørende i Danmark. Blandingen er særligt velegnet til sandjorde og til dels også på lerjorde. Såtidspunkt: april-juni og igen i august- september, sidsnævnte er det mest optimale. Bland ikke græsfrø imellem. Ønsker man en blanding med græs, vælg da "Blomstereng" fra Turfline istedet. Der må ikke tilføres gødning på arealet, da det vil fremme græsudvikling og hæmme blomsterudviklingen. Sidst i august klippes arealet ned til ca. 10 cm og afklippet fjernes. Indeholder flg. frø:Alm. Røllike, Achillea millefolium; Klinte, Agrostemma githago; Farve-gåseurt, Anthemis tinctoria; Smalbladet klokke, Campanula persicifolia; Blåklokke, Campanula rotundifolia; Nældebladet klokke, Campanula trachelium; Kornblomst, Centaurea cyanus; Alm. knopurt, Centaurea jacea; Cikorie, Cichorium intubus; Slangehoved, Echium vulgare; Knoldet mjødurt, Filipendula vulgaris; Gul snerre, Galium verum; Prikbladet perikon, Pericon perforatum; Blåhat, Knautia arvensis; Hvid okseøje, Leucanthemum vulgare; Kællingetand, Lotus corniculatus; Tjærenellike, Lychnis viscaria; Trævlekrone, Silene flos-cuculi; Skov forglemmigej, Myosotis sylvatica; Merian, Origanum vulgare; Kornvalmue, Papaver rhoeas; Dunet vejbred, Plantago media; Hulkravet kodriver, Primula veris; Alm. brunelle, Prunalla vulgaris; Nikkende limurt, Silene nutans; Dagpragtstjerne, Silene dioica; Blæresmælde, Silene vulgaris; Moskus katost, Malva moschata  

149,00 kr.

13 stk på lager, leveringstid 1-7 dage

Bivenlig blomsterblanding: Dansk vildeng til sandjord, til 7-800 m2
Vilde blomster til gavn for biodiversiteten. Få en bivenlig have med denne smukke blanding af vilde danske blomsterfrø. Indeholder 28 forskellige arter (intet græs), alle hjemmehørende i Danmark. Blandingen er særligt velegnet til sandjorde og til dels også på lerjorde. Såtidspunkt: april-juni og igen i august- september, sidsnævnte er det mest optimale. Bland ikke græsfrø imellem. Ønsker man en blanding med græs, vælg da "Blomstereng" fra Turfline istedet. Der må ikke tilføres gødning på arealet, da det vil fremme græsudvikling og hæmme blomsterudviklingen. Sidst i august klippes arealet ned til ca. 10 cm og afklippet fjernes. Indeholder flg. frø:Alm. Røllike, Achillea millefolium; Klinte, Agrostemma githago; Farve-gåseurt, Anthemis tinctoria; Smalbladet klokke, Campanula persicifolia; Blåklokke, Campanula rotundifolia; Nældebladet klokke, Campanula trachelium; Kornblomst, Centaurea cyanus; Alm. knopurt, Centaurea jacea; Cikorie, Cichorium intubus; Slangehoved, Echium vulgare; Knoldet mjødurt, Filipendula vulgaris; Gul snerre, Galium verum; Prikbladet perikon, Pericon perforatum; Blåhat, Knautia arvensis; Hvid okseøje, Leucanthemum vulgare; Kællingetand, Lotus corniculatus; Tjærenellike, Lychnis viscaria; Trævlekrone, Silene flos-cuculi; Skov forglemmigej, Myosotis sylvatica; Merian, Origanum vulgare; Kornvalmue, Papaver rhoeas; Dunet vejbred, Plantago media; Hulkravet kodriver, Primula veris; Alm. brunelle, Prunalla vulgaris; Nikkende limurt, Silene nutans; Dagpragtstjerne, Silene dioica; Blæresmælde, Silene vulgaris; Moskus katost, Malva moschata  

4.998,00 kr.

2 stk på lager, leveringstid 1-7 dage

Bivenlig blomsterfrøblanding: Engblanding til lerjord til 25 m2
Vilde blomster til gavn for biodiversiteten.Få en "bivenlig have" med denne frøblanding af en- og flerårige blomster, der er særlig velegnede til bier og sommerfugle på lerjord og i mindre grad også på sandjord. Denne blanding er blevet til i samarbejde med Danmarks biavlerforening.Blomsterblandingen består af planter med megen pollen- og nektarproduktion. En stor del af planterne er vildtvoksende i Danmark og vil give en flot, naturlig blomstring allerede fra første år. Såtidspunkt: Fra midt i april-start juni og igen i august-september. Sidstnævnte er det mest optimale. Husk, der må aldrig gødes på blandingen, da det kun vil fremme græsudvikling og ikke blomsterudviklingen. Ultimo august, bør man klippe arealet ned til ca. 10 cm og fjerne afklippet.Blandingen bør ikke blandes med græsfrø. Ønskes der også græs iblandet, vælg da blandingen "Blomstereng" fra Turfline. Indholder flg. frø:Flerårig hør, Linum perenne; Morgenfrue, Calendula officinalis; Kornblomst, Centaurea cyanus; Alm. slangehoved, Echium vulgare; Kornvalmue, Papaver rhoeas; Forglemmigej, Myosotis alpestris; Gyldenlak, Cherianthus cheirii og Cheiranthus allionii; Klinte, Agrostemma githago; Okseøje, Chrysanthemum leucanthemum; Studenternellike, Dianthus barbatus; Akeleje, Aquilegia vulgaris; Brudeslør, Gysophila elegans; Hørblomst, Linum annum; Judaspenge, Lunaria annua; Limurt, Silene pendula; Ridderspore, Delphinum consolida; Fingerbøl, Digitalis purpurea; Skærmsløjfeblomst, Iberis umbellata; Røllike, Achillea millefolium; Hjulkrone, Borago officinalis; Fjernellike, Dianthus plumarius; Bibernelle, Sanguisorba officinalis; Moskus-katost, Malva moschata; Svaleurt, Chelidonium majus; Eng-nellikerod, Geum rivale 

149,00 kr.

20 stk på lager, leveringstid 1-7 dage

Sommerfuglebusk med sommerfugl

Sommerfuglebusk - sommerfuglenes favorit

Ingen enkelt plante formår at tiltrække så mange sommerfugle som sommerfuglebusken, der findes i et væld af sorter med forskellige højde og drøjde og mange lækre farver. Med en sommerfuglebusk i haven vil du tiltrækkke og give næring til mange sommerfugle


Køb sommerfuglebuske her:

Ellens Blue, sommerfuglebusk i 5 l potte
Sommerfuglebusken Buddleja davidii 'Ellens Blue' får himmelblå, duftende blomster i ca. 20 cm lange stande i juli-sept. Buddleja dav. 'Ellens Blue' bliver ca. 1,5 m høj og vil tiltrække flest sommerfugle, hvis den står på en solrig lun vokseplads. Den kan med fordel klippes kraftig ned i det tidlige forår, det giver en tættere og mere kompakt vækst. I hårde vintre vil det være en god idé at beskytte planten med grangrene eller fiberdug.

159,00 kr.

1 stk på lager, leveringstid 1-7 dage

White Profusion, sommerfuglebusk i 5 L potte
Den hvide sommerfuglebusk (Buddleja davidii 'White Profusion') er trods dens neutrale hvide farve ofte en af de sommerfuglebuske, som sommerfuglene synes bedst om. Det er en rigtig god kraftig voksende sort, der på et godt, beskyttet voksested sagtens kan blive 2-3 m og nogle gange større. Den kan som alle andre sommerfuglebuske beskæres om foråret. Buddleja 'White Profusion' får meget lange blomsterstande, nogle gange er de oppe på 50-60 cm.

159,00 kr.

14 stk på lager, leveringstid 1-7 dage

Nanho Purple, sommerfuglebusk i 5 L potte
Sommerfuglebusk, Buddleja davidii 'Nanho Purple' er en rigtig hårdfør og robust sommerfuglebusk. Den kan bliver op til 1,5 m og har stive, kraftig buede grene. De purpurrøde blomster kommer på 20-30 cm lange aks i sensommeren. Har man et godt solrigt sted i haven, kan man næsten være sikker på den tiltrækker mange sommerfugle. Klip gerne planten lidt tidlig på foråret.

149,00 kr.

8 stk på lager, leveringstid 1-7 dage

Mrs. Ruby, sommerfuglebusk i 5 L potte
Sommerfuglebusken, Buddleja davidii 'Mrs. Ruby' blomstrer med mange fine, duftende, mørkerøde blomster i 20-40 lange klaser i juli til sept. 'Mrs. Ruby' bliver for det meste ca. 1,5 m høj. Tæt kompakt opret vækst med let overhængende grene. Hele planten kan klippes tilbage til ca. 1/4 i det tidlige forår. Vil man forlænge blomstringen kan man også klippe de afblomstrede blomsterstande af. Buddleja 'Mrs. Ruby' trives bedst på en solrig vokseplads, der heller ikke er for vindudsat. Velegnet mange steder f.eks. i krukker, kummer og højbede. Bør vinterbeskyttes med grangrene, fiberdug eller lignede.

179,00 kr.

5 stk på lager, leveringstid 1-7 dage

Flower Power, sommerfuglebusk i 3,4 L potte
Sommerfuglebusken, Buddleja davidii 'Flower Power' skiller sig lidt ud fra andre sommerfuglebuske, da blomsten er et sprudlende potpourri i farver fra violet til gul-orange. De duftende blomster på Buddleja 'Flower Power' sidder i ca. 25 cm lange stande og kommer i juli-sept. Der kommer flest blomster og sommerfugle, hvis Buddleja 'Flower Power' står på en solrig lun vokseplads. Som andre sommerfuglebuske kan man klippe busken tilbage i det tidlige forår.

169,00 kr.

21 stk på lager, leveringstid 1-7 dage

Royal Red, sommerfuglebusk i L potte
Sommerfuglebusken, Buddleja davidii 'Royal Red' er en god kraftig, opret voksende busk med 20-40 cm mørkerøde lange blomsterklaser sidst på sommeren. Buddleja 'Royal Red' bliver ca. 2 m. Den kan med fordel klippes tilbage når det værste nattefrost er ovre. Trives bedst solrigt i god veldrænet jord. Tiltrækker mange sommerfugle.

159,00 kr.

4 stk på lager, leveringstid 1-7 dage

Er alle blomster gode for insekterne?


Det korte svar er ja. Men de er ikke lige gode. Der er stor forskel på hvor stor nektar- og pollenværdi, de forskellige planter har. Dertil kommer, at de forskellige insekter har meget forskellige præferencer. Og dertil kommer, at hvis du vil holde liv i insekterne hele året, skal der helst være en variation i planter, så der er blomstring næsten hele året. 

Er du ved at blive forvirret? Så husk, at lidt også har ret, og at insekterne ikke kun holder sig til din have men også alle naboernes. Hos Korsbakkes har vi uddannede gartnere, og vi hjælper gerne dig med at finde bivenlige planter, der passer ind i netop din have.

Her kan du se en liste over bivenlige planter, du kan have i din have. Læs også: Sådan får du en bivenlig have