Produktinformation "Grøngødning Gul Sennep"
Gul sennep er velegnet som efter- og dækafgrøde og desuden er gul sennep eftertragtet af bier og andre insekter.
Dansk navn Biplante, efter- og dækafgrøde.
Højde/vækst 50-100 cm
Blomster Gule
Vokseplads Sol til halvskygge.
I øvrigt Såes i juli-september. Visner ned i løbet af vinteren. God kvælstofopsamler.