Flydende gødning

Flydende gødning til dine planter

Med flydende gødning har du mulighed for, at gøde meget præcist og helt efter planternes behov. Flydende gødning tilsættes vandingsvandet, som oftest ved hver vanding. Når man tilsætter flydende gødning hver gang man vander i vækstperioden (marts-oktober) får planterne de bedste betingelser for optimal vækst.
Vælg den flydende gødning, der er tilpasset de plantetyper du skal vande. Der er forskel på planternes behov, så derfor er der udviklet forskellige flydende gødninger.