Produktinformation "ECHINACEA MIX"
Også klaldt Solhat, det er en staude der høre til steppeplanterne, de vil meget gerne gro på sandet til sandmuldet jord og meget gerne med meget sol.