Bassin Rens 250 ml til 5000 liter

99,95 kr.

Udsolgt

Varenummer: 10000841
Produktinformation "Bassin Rens 250 ml til 5000 liter"
Til 5625 liter vand. Mod grumset vand. Uklart vand i dammen kan være forårsaget af lerpartikler, mikroorganismer, svævealger m.m. BassinRens er et uskadeligt middel, som klumper partiklerne sammen, så vandet hurtigt bliver klart. Partiklerne synker tilbunds eller fanges af filtret. Efter 5 dage bør behandlingen gentages for et bedre resultat. En kraftig pumpe kan øge klaringen, da partiklerne hurtigere samles i klumper Vær opmærksom på, at høje pH værdier på over ca. 8.5 medfører, at midlet ikke virker. Mål derfor pH værdien og juster den, inden Bassin Resn anvendes. Alle pondteam vandpræparater er testede og fremstillet med største omsorg og har en afprøvet effekt. Da alle havedamme er forskellige, og sekundære effekter mulige, påtager Pondteam sig intet ansvar for skader. Dette kan f.eks. være døde fisk eller planter Alle vandpræparater ændrer på en eller anden måde forholdene i dammen (det er også meningen). Da det er umuligt i hvert enkelt tilfælde at garantere, at der ikke opstår noget negativt som en direkte eller indirekte følgeeffekt, kan vi ikke tage ansvar for de enkelte tilfælde. Dette gælder specielt midler mod alger, da effekten når algerne dør, kan påvirke vandet. Vi tager derimod med taknemmelighed mod synspunkter både positive og negative for at kunne forbedre midler i vort sortiment.